Ders içerikleri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

TDB 1801 TÜRK DİLİ - I 

(GÜZ DÖNEMİ)

1. HAFTA

Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması.

2. HAFTA

Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği. Konuşma ve yazı dili.

3. HAFTA

Yeryüzündeki diller, dil aileleri ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve özelliği. Türk dilinin bugüne kadar ki tarihi gelişimi ve Türklerin kullandığı alfabeler. Dönem araştırma konusu. Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk kültürü ile ilgili bir eserin okunarak incelenmesi.

4. HAFTA

Atatürk'ün dil hakkındaki görüşleri. Güneş-Dil Teorisi ve Atatürk'ün Türkçe hakkındaki düşünceleri.

5. HAFTA

Yazı kuralları. Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler.

6. HAFTA

Yazı kuralları. Noktalama işaretleri, noktalama işaretlerinin bir dil için önemi. Bu işaretlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.

7. HAFTA

Anlamları yönünden sözcükler. Sözcüklerde anlam özellikleri. Sözcüklerde anlam ilişkileri, anlam değişmeleri. Somutlaştırma.

8. HAFTA

Cümlenin anlamı ve yorumu. Haber cümleleri, soru cümleleri ve ünlem cümleleri.

9. HAFTA

Sınav haftası

10. HAFTA

Paragraf. Paragrafta temel düşünce, paragraf çeşitleri, paragrafın içeriği, paragrafta yardımcı fikirler.

11. HAFTA

Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor, iş mektubu, bildiri. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.

12. HAFTA

Cümlenin öğeleri. Düzgün bir cümle kurmada cümle öğelerinin doğru şekilde kullanılması.

13. HAFTA

Anlatım bozuklukları. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları. Örnek metinler üzerinde uygulama çalışması.

14. HAFTA

Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları. Çeşitli basın ve yayın organlarından derlenmiş cümle düzeyinde anlatım bozukluklarına örnekler.

 

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ

TDB 1802 TÜRK DİLİ - II 

(BAHAR DÖNEMİ)

1. HAFTA

Yazılı anlatım türleri: Makale. Makale ile ilgili genel bilgiler. Bir makalenin nasıl hazırlanıp yazılacağının açıklanması. Çeşitli makale örneklerinin okunması. "Dil bilincinin gelişmesi, dil kirliliği ve Atatürk'ün Dil Anlayışı" konulu makale hazırlanması.

2. HAFTA

Yazılı anlatım türleri: Deneme, eleştiri, fıkra ve röportaj. Bu türlerin özellikleri ve örnek parçaların incelenmesi.

3. HAFTA

Olay yazıları: Hikaye. Türk edebiyatından hikaye örnekleri.

4. HAFTA

Olay yazıları: Roman. Romanın tanımı, konusu, unsurları ve çeşitleri. Türk ve dünya edebiyatından roman örnekleri.

5. HAFTA

Duygu yazıları: Şiir. Türk edebiyatında tanınmış bazı şairlerin şiirlerin örneklerin okunması ve şiir okuma ve dinleme zevkinin kazandırılması.

6. HAFTA

Günlük hayatla ilgili yazılı anlatım türleri: Gezi, hatırat ve günlük. Bu türlerle ilgili örnek parçaların okunarak incelenmesi.

7. HAFTA

Yazılı anlatım türlerinden mektup. Mektubun günlük hayatla ilgisi. Elektronik posta yoluyla yapılan yazışmalarda bu türün nasıl yapılacağı. Türk edebiyatın örnek mektupların okunması.

8. HAFTA

Sözlü anlatım türleri: Konferans, sempozyum, kongre ve mülakat. Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi vb. konularda bir konferans örneğinin hazırlanması.

9. HAFTA

Sınav haftası

10. HAFTA

Tartışmaya dayalı anlatım türleri: Panel, forum, açık oturum. Çağdaşlaşma ve laiklik, demokrasi ve cumhuriyet vb konularda bir açık oturumun yapılması.

11. HAFTA

Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve sınırlandırılması. Bir plan örneği hazırlanarak buna göre bir kaynak taranmasının yapılması.

12. HAFTA

Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak gösterme ve dipnot yazma.

13. HAFTA

Dil ve kültür hakkında süreli yayın, kitap ve ansiklopedilerin tanıtılması.

14. HAFTA

Kütüphanelerden yararlanma. Kütüphanelerin toplumsal hayatta işlevi ve önemi. Elektronik ortamda bilgiye ulaşma.

 

Yukarı Çık